FaLang Language Switcher

Sus meniuri

Drept Corporativ

Pop & Asociatii este specializat in toate aspectele dreptului corporativ, atat in privinta problemelor legate de formarea si structurarea companiilor cat si in ceea ce priveste toate aspectele legate de operatiile curente ale acestora.
Obiectivele noastre sunt: evaluarea implicatiilor pe care le-ar putea avea tranzactiile pe care le consiliem si asigurarea unei asistente juridice efective si constructive pentru clientii nostri prin structurarea si negocierea tranzactiilor.

Avocatii nostri sunt specializati in urmatoarele domenii:
Infiintarea de companii, filiale, sucursale, sedii, unitati, asociatii, fundatii, avand capacitatea de a atesta identitatea partilor precum si continutul si datele documentelor.
Asistarea infiintarii companilor pe plan local si international precum si a distribuirii actiunilor si a managementului in orice tip de companie.

Redactarea documentelor necesare pentru modifiacarea entitatilor sus mentionate, avand capacitatea de a certifica aceste documente.
Consilierea asupra structurii companiilor si redactarea documentelor, redactarea hotararilor si documentelor legale privind infiintarea companiilor pentru orice tip de corporatii, asistarea inregistrarii, obtinerea autorizatiilor necesare si licentilor de functionare.
Asistenta juridica in legatura cu majorarea sau diminuarea capitalului social, completarea capitalului social necesar, evaluarea cerintelor legale pentru fuziune, divizare, dizolvare, lichidare si faliment, asistarea pe tot parcursul desfasurarii acestor proceduri.
Participarea la sedintele adunarilor generale si ale consiliului director precum si asigurarea sarcinilor de secretariat; redactarea proceselor-verbale.
Realizarea auditului actelor constitutive (incluzand si registrele companiei) contractelor civile, comerciale si de munca, permiselor, autorizatiilor si tutror aspectelor privind dreptul aplicabil companiei.
Infiintarea societatilor comerciale in cel mai scurt timp posibil.
Litigii corporative: rezolvarea amiabila a litigiilor si arbitrajul confictelor manageriale si intre actionari.

De asemenea, avem experienta in recuperarea de creanţe civile sau comerciale provenind din:

 • Contracte de credit (bănci, instituţii financiare nonbancare, alţi creditori);
 • Contracte de gaj sau ipotecă;
 • Contracte de prestări servicii;
 • Neplata facturilor privind vânzarea de produse;
 • Contracte de munca (inclusiv drepturi salariale neacordate);
 • Contracte de vanzare cumparare bunuri mobile şi/sau imobile;
 • Contracte de închiriere a unor bunuri mobile şi/sau imobile;
 • Contracte de antrepriză sau subantrepriză;
 • Contracte de leasing operaţional şi/sau financiar pentru bunuri mobile şi/sau imobile;
 • Contracte de asociere în participaţiune;
 • Neindeplinirea obligatiilor de plata de către societăţile de asigurare a unor despăgubiri pentru riscuri asigurate;
 • Neonorarea unor drepturi de autor;
 • Oricare alt tip de contract comercial.

Serviciile de recuperare creante ofera posibilitatea societatilor comerciale, sa aiba sub control activitatea de incasare a unor facturi fiscale neonorate sau a datoriilor, creantelor de orice natura neincasate dupa data scadentei acestora.

Serviciile oferite de societatea POP & Asociatii in vederea recuperarii creantelor scutesc clientul de efectuarea cheltuielilor in avans pe care dvs ar trebui sa le suporte in vederea eficientizarii fluxului de lichiditati din cadrul societatii. Costurile sunt suportate de catre compania noastra, cu exceptia sumelor de avans privind inregistrarea dosarului, costuri catre executor judecatoresc/taxe de timbru sau cautiunea solicitata de catre instantele de judecata, sume care vor fi recuperate ulterior de la persoana fizica sau persoana juridica, in calitate de debitoare prin efectul legii.

Procedurile de recuperare utilizate de catre POP & Asociatii sunt flexibile in stabilirea unor termene si conditii ce ofera si asigura recuperarea creantelor, facandu-se eforturi consistente si pentru conservarea relatiilor de afaceri dintre creditori si debitori, in vederea continuarii raporturi lor juridice comerciale existente si dupa rezolvarea conflictelor.

In momentul in care s-au epuizat toate caile de recuperare creante pe cale amiabila, se va trece foarte promt si eficient la recupererea creantelor prin intermediul instantelor de judecata si a executorilor judecatoresti.