FaLang Language Switcher

CUM PUTETI DECLARA REORGANIZAREA JUDICIARA

Etimologic, termenul de faliment provine din verbul latin fallo- fallere care are semnificatia de "a lipsi" sau "a scapa", dar are si intelesul de "a insela".

In sens general, insolvabilitatea exprima situatia unui debitor a carui avere are o valoare inferioara tuturor datoriilor ce ar urma sa fie achitate pe seama bunurilor care formeaza patrimoniul persoanei in cauza.

Conform definitiei din Legea nr. 85/2014, insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile; insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 60 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unu sau mai multi creditori; insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei.

Este indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei creditorul a carui creanta impotriva patrimoniului debitorului este certa, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile. Orice astfel de creditor indreptatit poate introduce o cerere introductiva pentru declansarea procedurii de insolventa. Este necesar ca valoarea creantelor aferente creditorilor indreptatiti care au introdus cererea sa depaseasca valoarea-prag, adica un cuantum minim al creantei de 40.000 lei sau, pentru salariati, de 6 salarii medii brute pe economie.

In principiu, insolventa se poate concretiza fie intr-o reorganizare judiciara, fie in faliment. Practic, scopul acestei proceduri este plata datoriilor debitorului, aflat in situatia de incetare de plati, fie prin reorganizarea societatii sau lichidarea unor bunuri din averea debitorului pana la acoperirea pasivului, fie prin falimentul debitorului care presupune lichidare.

Conform legii 85/2014 sunt implicate in procedura insolventei urmatoarele organe: instantele judecatoresti, judecatorul sindic, administratorul special si administratorul judiciar, lichidatorul, adunarea creditorilor si comitetul creditorilor.

De competenta instantelor judecatoresti sunt toate procedurile pe care le implica insolventa cu exceptia recursului. In esenta, instanta de judecata are urmatoarele atributii: desemneaza judecatorul sindic, numeste lichidatorul, controleaza activitatea societatii, confirma planul de reorganizare sau de lichidare, dupa votarea lui de catre creditori.

Judecatorul sindic este numit de tribunal si are urmatoarele atributii: supravegheaza procedura de lichidare, confirma administratorul judiciar sau lichidatorul desemnat de adunarea creditorilor, admite si confirma planul de reoganizare sau, dupa caz, de lichidare, dupa votarea lui de catre creditori etc.

Dupa ridicarea dreptului de administrare, interesele actionarilor sau asociatilor sunt reprezentate de administratorul special, in timp ce administratorul judiciar este persoana fizica sau juridica, practician in insolventa, desemnat sa exercite atributiile prevazute de lege in perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare.

Legea nr. 85/2014 a instituit o faza prealabila lichidarii denumita reorganizare judiciara a societatii comerciale cu scopul redresarii financiare a societatii aflate in dificultate. Reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa prevada, impreuna sau separat:

1. Restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului;

2. Restructurerea corporativa prin modificarea structurii de capital social;

3. Restrangerea activitatii;

4. Lichidarea unor bunuri din averea debitorului.

 

In cadrul procedurii de reorganizare judiciara sau de faliment debitorul, administratorul judiciar si unul sau mai multi creditori care si-au anuntat intentia si detin impreuna cel 30% din valoarea totala a creantelor cuprinse in tabelul definitiv de creante vor putea propune un plan care sa prevada fie restructurarea si continuarea activitatii debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia, fie o combinatie a celor doua variante de reorganizare.

Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului. In urma confirmarii planului de reorganizare de catre tribunal, debitorul isi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar si in conformitate cu planul confirmat, pana cand judecatorul sindic va dispune, motivat, fie incheierea procedurii insolventei si luarea tuturor masurilor pentru reinsertia debitorului in activitatea comerciala, fie incetarea reorganizarii si trecerea la faliment.

Pe parcursul reorganizarii, debitorul va fi condus de administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar. Actionarii, asociatii si membrii cu raspundere limitata nu au dreptul de a interveni in conducerea activitatii ori in administrarea averii debitorului, cu exceptia si in limita cazurilor expres si limitativ prevazute de lege si in planul de reorganizare.

Debitorul, prin administratorul special sau dupa caz, administratorul judiciar va trebui sa prezinte trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situatiei financiare a averii debitorului. In termen de 5 zile de la sedinta comitetului creditorilor, acesta va putea convoca adunarea generala a creditorilor pentru a prezenta masurile luate de debitor si/sau de administratorul judiciar, precum si efectele acestora si sa propuna motivat si alte masuri.

 

Intrarea in faliment a unei societati comerciale este decisa de judecatorul sindic in urmatoarele cazuri:

• Debitorul si-a declarat intentia de a intra in procedura simplificata;

• Debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare sau la cererea creditorului de deschidere a procedurii a contestat starea de insolventa iar contestatia a fost respinsa de judecatorul sindic;

• Nici unul dintre celelalte subiecte de drept indreptatite nu a propus un plan de reorganizare sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat si confirmat;

• Debitorul si-a declarat intentia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat;

• Obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in conditiile stipulate prin planul confirmat sau desfasurarea activitatii debitorului in decursul reorganizarii sale aduce pierderea averii sale;

• A fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune intrarea debitorului in faliment.

 

Prin procedura falimentului, legea intelege procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea lichidarii averii acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmata de radierea debitorului din registrul in care este persoana fizica sau juridica, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii si care lucreaza sub controlul judecatorului sindic.